You are here: Home Manager transport marfa si persoane

Manager transport marfa si persoane

Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti, organizează în conformitate cu OMT 761/1999  cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport marfa si persoane.

Obiective:

  • Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)

  • Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor

  • Să poată aprecia profitabilitatea activităţii

  • Să aibă capacitatea de a deţineşi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific  de activitate

Conditii de participare:

  • Absolvent de liceu minim 12 clase (inclusiv fara Bacalaureat)

Documente necesare:

  • Cerere de înscriere tip

  • Copie act de identitate

  • Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii

Mai multe detalii puteti regasi aici.