You are here: Home Instructori auto şi profesori de legislaţie rutieră

Instructori auto şi profesori de legislaţie rutieră


Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti organizează în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

Cursanţii vor învăţa:

 •   Reglementările în domeniul securităţii rutiere

 •   Pregătirea şi evaluare a unei acţiuni de formare

 •   Formarea unei conduite preventive

 •   Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii

 •   Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente

 •   Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport

 •   Regulile de comunicare întimpul unei şedinţe de pregătire

 •   Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului

 •   Evaluarea formării profesionale

Va prezentam mai jos conditiile de participare.

CONDIŢII GENERALE

 •   vârsta: cel puţin  25 ani

 •   deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani

 •   să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool

 •   să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporal gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia

 • să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii

 • să fie apt din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTRUCTORI

 • absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto

 • vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicit atestare.

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

 • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice.

Va prezentam in continuare documentele necesare pentru inscriere

PENTRU CCC ADMIS

 • Copie permis de conducere auto

 • Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

PENTRU A.R.R.

 • Cerere de înscriere tip

 • Copie act de identitate

 • Copie permis de conducere auto

 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)

 • Certificat de cazier judiciar

 • Fişă medicală

 • Aviz psihologic

 • Copie Diplomă de absolvent