You are here: Home Atestate soferi profesionisti, instructori auto,soferi taxi,soferi ADR, consilieri ADR, manageri transport

Atestate soferi profesionisti, instructori auto,soferi taxi,soferi ADR, consilieri ADR, manageri transport


  Cap tractor

  Scoala de soferi profesionisti CCC ADMIS Ploiesti, in conformitate cu OMTCT 42/2006, organizează cursuri de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

  Prin participarea la aceste programe de pregătire conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport marfă sau persoane pe care le oferiţi clienţilor dvs.:

   

   

  • reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora

  • reducerea consumului de combustibil

  • exploatarea economică a autovehiculului pe care îşi desfăşoară activitatea

  În acest sens la finalul cursurilor de pregătire pentru soferi profesionisti, participanţii trebuie să cunoască:

  • utilizarea tahografului

  • respectarea regulilor de încărcare şi arimare a mărfurilor

  • reguli generale de comportament pentru dezvoltarea calităţii serviciului de transport

  • reglementările tehnice şi exploatarea tehnică a vehiculelor

  • conducerea preventivă şi economică a autovehiculelor

  • reglementările profesionale R561/2006, AETR, ATP, CMR; TIR, T1, T2

  • principalele cauze ale accidentelor rutiere (situaţii reale de trafic)

  Conditii de participare:

  • deţinător de permis de conducere valabil

  Documente necesare

  • Cerere de înscriere tip

  • Copie act de identitate

  • Copie permis de conducere

  * Actele trebuiesc depuse la sediul scolii  de soferi profesionisti CCC ADMIS  Ploiesti înainte de data de începere a cursurilor.


  MANAGER TRANSPORT

  Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti, organizează în conformitate cu OMT 761/1999  cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

  Obiective:

  • Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)

  • Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor

  • Să poată aprecia profitabilitatea activităţii

  • Să aibă capacitatea de a deţineşi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific  de activitate

  Conditii de participare:

  • Absolvent învăţămât minim obligatoriu (10 clase)

  Documente necesare:

  • Cerere de înscriere tip

  • Copie act de identitate

  • Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii


  INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO ŞI PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

   curs-legislatie-rutiera-7Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti organizează în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

   

   

   

   

  Cursanţii vor învăţa:

  •   Reglementările în domeniul securităţii rutiere

  •   Pregătirea şi evaluare a unei acţiuni de formare

  •   Formarea unei conduite preventive

  •   Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii

  •   Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente

  •   Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport

  •   Regulile de comunicare întimpul unei şedinţe de pregătire

  •   Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului

  •   Evaluarea formării profesionale

  Va prezentam mai jos conditiile de participare.

  CONDIŢII GENERALE

  •   vârsta: cel puţin  25 ani

  •   deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani

  •   să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool

  •   să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporal gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia

  • să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii

  • să fie apt din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

  CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTRUCTORI

  • absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto

  • vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicit atestare.

  CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

  • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice.

  Va prezentam in continuare documentele necesare pentru inscriere

  PENTRU CCC ADMIS

  • Copie permis de conducere auto

  • Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

  PENTRU A.R.R.

  • Cerere de înscriere tip

  • Copie act de identitate

  • Copie permis de conducere auto

  • Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)

  • Certificat de cazier judiciar

  • Fişă medicală

  • Aviz psihologic

  • Copie Diplomă de absolvent


   

  CONDUCĂTORI AUTO – SPECIALIZARE TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE ADR

   

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti organizează în conformitate cu O.M.T.C.T 1044/2003 si OMT 640/2007 cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, în trafic intern şi internaţional.

   Obiective:

  •  Să dobândească un comportament responsabil şi profesional

  •  Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase

  •  Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase

  •  Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului

  •  Să cunoască măsurile de prim ajutor

  •  Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport

  CONDITII DE PARTICIPARE

  • Deţinător de permis de conducere valabil, pentru cel puţin una din categoriile: B, C1, Tr, BE, C1E, CE

   DOCUMENTE NECESARE

  •  Cerere de înscriere tip

  •  Copie permis de conducere

  •  Copie act de identitate

   

   

  CONSILIERI DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE ADR

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti  organizează în conformitate cu O.M.T.C.T 1044/2003  cursuri de pregătire profesională consilierilor de siguranţă & conducătorilor auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR, întrafic intern şi internaţional.

  Obiective:

  •  Să dobândească un comportament responsabil şi profesional

  •  Să dobândească cunoştinţe generale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase

  •  Să cunoască condiţiile tehnice ale autovehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase

  •  Să cunoască obligaţiile expeditorului, încărcătorului, destinatarului precum şi ale şoferului

  •  Să cunoască măsurile de prim ajutor

  • Să cunoască protecţia mediului şi răspunderea civilă a operatorului de transport

  DOCUMENTE NECESARE

  • Cerere de înscriere tip

  • Copie act de identitate

  CONDUCĂTOR AUTO – SPECIALIZARE PENTRU TRANSPORT DE PERSOANE ÎN REGIM TAXI

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC Admis Ploiesti

  Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti organizează în conformitate cu O.M.T.C.T 1170/2003 cursuri în vederea obţinerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale a conducătorilor auto care efectuează transport în regim de taxi.

   

   

   

  • Cursanţii vor  învăţa:

  •  Reglementările din domeniul activităţii de taximetrie

  •  Practicarea serviciilor de taximetrie

  •  Legislaţia fiscală

  •  Legislaţia socială

  •   Legislaţia rutieră

  •  Tehnici de conducere preventivă

  •  Controlul şi întreţinerea autovehiculului

  •  Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor

  CONDITII DE PARTICIPARE

  •  Vârsta minimă: 21 ani împliniţi

  •  Deţinător de permis de conducere categoria B de cel puţin 2 ani

  •  Apt medical şi psihologic

  •  Fără evenimente deosebite în ultimul an

  DOCUMENTE NECESARE

  •  Cerere de înscriere tip

  •  Copie permis de conducere valabil

  •  Cazier judiciar

  •  Copie act de identitate

  •  Aviz medical şi psihologic pentru transportul de persoane

  •  Adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere (NU VIZĂ pe copia PC), din care să rezulte că în ultimul an titularul:

   1.nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante

   2.nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.

  •  Copie adeverinţă/diplomă/certificat/dovadă studii.